Herroeping voor digitale inhoud

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten bij de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd (bijv. e-book, softwaredownload)

Annuleringsvoorwaarden

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is afgesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Markus Zimmermann, Mühlenstr. 8a, 14167 Berlin, +491728933751, fame-booster@web.de) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw herroeping van deze overeenkomst, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
- Aan [invoegen: Naam/bedrijf, adres van de geadresseerde van de herroeping, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer]:
- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*).
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
- Datum
-------------
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd uw kennis hebt bevestigd dat u uw herroepingsrecht verliest wanneer wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen. Wij wijzen erop dat wij het sluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.

Winkelwagen
Wat onze klanten zeggen
3425 beoordelingen