AGB

Algemene voorwaarden

Contractuele partner

Op basis van deze Algemene Voorwaarden (AV) wordt een contract gesloten tussen de klant en
Markus Zimmermann (eenmanszaak)
Adres: Mühlenstr. 8a, 14167 Berlijn
Tel: 01728933751

E-mailadres: social-booster@web.de

het contract is gesloten.

Onderwerp van het contract

Via dit contract wordt de verkoop van
nieuwe goederen en diensten
uit het gebied (de gebieden) van volgelingen, likes, ratings, weergaven of soortgelijke in sociale media, sociale netwerken
via de online shop van de aanbieder. Raadpleeg de productbeschrijving op de aanbiedingspagina voor meer informatie over het betreffende aanbod.

Sluiting van het contract

Het contract wordt uitsluitend gesloten in elektronische handelstransacties via het shopsysteem. In deze context vormen de gepresenteerde offertes een niet-bindende uitnodiging om een offerte in te dienen via de bestelling van de klant, die de leverancier vervolgens kan accepteren.

Het bestelproces voor het afsluiten van het contract omvat de volgende stappen in het shopsysteem:

  • Selectie van het aanbod in de gewenste specificatie (grootte, kleur, hoeveelheid)
  • De aanbieding aan het winkelwagentje toevoegen
  • Navigeer naar het winkelwagentje
  • Druk op de knop 'Doorgaan naar kassa' of de knop 'Afrekenen
  • Voer naam, e-mailadres, afleveradres, factuuradres en betaalmethode in.
  • Druk op de knop 'Nu kopen
 • Bevestigingsmail dat bestelling is ontvangen

Het contract wordt gesloten met het versturen van de orderbevestiging.

Reserveringen

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de beloofde dienst niet te leveren als deze niet beschikbaar is.

Prijzen, verzendkosten, retourkosten

Alle prijzen zijn eindprijzen en zijn exclusief omzetbelasting (btw) conform § 19 lid 1 UStG.
Naast de definitieve prijzen worden er afhankelijk van de verzendmethode extra kosten in rekening gebracht, die worden weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden.
Bij een bestelling van € 0,00 of meer worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
De leverancier draagt de kosten van de gerechtvaardigde retourzending in geval van herroeping.

Betalingsvoorwaarden

De klant heeft alleen de volgende opties voor betaling:
Voorafgaande bankoverschrijving,
betalingsdienstaanbieder (PayPal),
creditcard, Bitcoin, Bancontact, SOFORT overboeking. Andere betalingsmethoden worden niet aangeboden en geweigerd.
Het factuurbedrag moet vooraf worden overgemaakt op de rekening die op de factuur staat vermeld na ontvangst van de factuur, die alle details voor de overschrijving bevat en per e-mail wordt verzonden.
Als er gebruik wordt gemaakt van een escrow-service/betalingsdienstaanbieder, kunnen de aanbieder en de klant de betaling onderling afhandelen. De escrow-service/betalingsdienstverlener stuurt de betaling van de klant door naar de aanbieder. Meer informatie is beschikbaar op de website van de betreffende escrow service/betalingsdienstverlener.
Bij betaling per creditcard moet de klant de kaarthouder zijn. De creditcard wordt belast nadat de goederen zijn verzonden.

De klant is verplicht het vermelde bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te betalen of over te maken op de rekening die op de factuur staat vermeld.

Betaling is verschuldigd vanaf de factuurdatum zonder aftrek. De klant is pas in verzuim na aanmaning.

Leveringsvoorwaarden

De goederen worden direct na ontvangst van de bestelling verzonden.
Verzending vindt gemiddeld na uiterlijk 1 dag plaats.
De ondernemer verplicht zich tot levering op de 7e dag na
ontvangst van de bestelling.

De standaard levertijd is 2 dagen, tenzij anders vermeld in de artikelbeschrijving.

Als de leverancier niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, in het bijzonder overmacht of niet-levering door zijn eigen leveranciers, hoewel een overeenkomstige dekkende transactie tijdig werd uitgevoerd, heeft de leverancier het recht om zich terug te trekken uit een contract met de klant in dit opzicht. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en ontvangen prestaties, in het bijzonder betalingen, worden terugbetaald.

Herroepingsrecht en klantenservice

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum,

 • In het geval van een koopovereenkomst: op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
 • In geval van een overeenkomst betreffende verschillende goederen die door de consument als onderdeel van één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd: op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.
 • In geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende deelzendingen of stukken: op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst hebt genomen.
 • In het geval van een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen over een bepaalde periode: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Als verschillende alternatieven samenvallen, is het laatste tijdstip doorslaggevend.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Markus Zimmermann (Einzelunternehmen), Markus Zimmermann, Mühlenstr. 8a, 14167 Berlin social-booster@web.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Disclaimer

Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders vermeld. Dit geldt ook voor de vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de aanbieder als de klant schadeclaims tegen hen indient. Uitgesloten zijn schadeclaims van de klant wegens letsel aan leven, lichaam, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen waaraan noodzakelijkerwijs voldaan moet worden om het doel van het contract te bereiken. Dit geldt ook niet voor schadeclaims als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

Verbod op overdracht en verpanding

Vorderingen of rechten van de klant op de aanbieder mogen niet worden overgedragen of verpand zonder toestemming van de aanbieder, tenzij de klant een rechtmatig belang bij de overdracht of verpanding heeft aangetoond.

Taal, jurisdictie en toepasselijk recht

Het contract wordt opgesteld in het Duits. De verdere uitvoering van de contractuele relatie gebeurt in het Duits.
Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Voor consumenten geldt dit alleen voor zover dit geen beperking inhoudt van wettelijke bepalingen van het land waar de klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.
De bevoegde rechtbank voor geschillen met klanten die geen consument, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen zijn, is de statutaire zetel van de aanbieder.

Gegevensbescherming

In verband met het aangaan, afsluiten, verwerken en ongedaan maken van een koopovereenkomst op basis van deze AV worden gegevens door de aanbieder verzameld, opgeslagen en verwerkt. Dit gebeurt in het kader van de wettelijke bepalingen. De aanbieder zal geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden doorgeven, tenzij hij hiertoe wettelijk verplicht is of de klant hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien een derde partij wordt ingeschakeld voor diensten in verband met de afhandeling van verwerkingsactiviteiten, zullen de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens worden nageleefd. De door de klant in het kader van de bestelling verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt om in het kader van de afwikkeling van het contract contact met de klant op te nemen en uitsluitend voor het doel waarvoor de klant de gegevens heeft verstrekt. De gegevens worden alleen doorgegeven aan het transportbedrijf dat de levering van de goederen volgens de bestelling overneemt, voor zover dit noodzakelijk is. De betalingsgegevens worden doorgegeven aan de kredietinstelling die met de betaling belast is. Voor zover de aanbieder onderhevig is aan bewaartermijnen volgens het handels- of belastingrecht, kan de opslag van sommige gegevens tot tien jaar duren. Tijdens het bezoek aan de internetwinkel van de aanbieder worden geanonimiseerde gegevens geregistreerd waaruit geen conclusies over persoonlijke gegevens kunnen worden getrokken en die daar ook niet op gericht zijn, met name IP-adres, datum, tijd, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina's. Op verzoek van de klant worden de persoonlijke gegevens verwijderd, gecorrigeerd of geblokkeerd binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Informatie over alle persoonlijke gegevens van de klant is gratis beschikbaar. Voor vragen en verzoeken tot het wissen, corrigeren of blokkeren van persoonlijke gegevens, evenals het verzamelen, verwerken en gebruiken, kan de klant contact opnemen met het volgende adres:
Markus Zimmermann, Markus Zimmermann Mühlenstr. 8a, 14167 Berlijn, 01728933751 social-booster@web.de.

Scheidbaarheid

De ongeldigheid van een bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Uitvoering van de ODR-richtlijn

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mededeling op grond van § 36 lid 1 nr. 2 VSBG: Wij willen u erop wijzen dat wij niet beschikbaar zijn voor deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten."

[gzd_klachten]

Winkelwagen
Wat onze klanten zeggen
3425 beoordelingen